News and updates

תחרות THE PITCH יוצאת שוב לדרך!

הקריטריונים להגשת מועמדות:

חברות סטארט-אפ בשלבים מוקדמים|חברות שקיימות עד 3 שנים|חברות שהכנסותיהן עד 2M$|

חברות שגייסו עד 2M$ ממשקיעים פרטיים, מהמדען הראשי ומאקסלורטורים

לפרטים והגשת מועמדות לחץ כאן